Khải Đặng Thế

Who is Khải Đặng Thế?


Khải Đặng Thế have a 182 following and 19 followers.Khải Đặng Thế Image

Khải Đặng Thế picture, photo

Khải Đặng Thế Profile

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: ***** -
  • Place Lived: Hà Nội
  • University: Đại học sân khấu điện ảnh
  • Job: Công ty cổ phần truyền thông VTC

Khải Đặng Thế Popularity

182

Following

19

Followers

18493

Trends

Khải Đặng Thế About Comments

Khải Đặng Thế Smilar People

Do you know Khải Đặng Thế?