Susan Jones

Susan Jones image

Who is Susan Jones?

There is only one happiness in life, to love and be loved. ..

  • Phone Number *** - **** 6146
  • E-Mailwhiteswan490***@******.***
  • Birthday19 September 1994
  • Education -
  • Address Doktorlar Cd No: 6146
  • CityÇanakkale
  • CountryTurkey

Susan Jones Online Statistics

Susan Jones have a 26 following and 2 followers. Susan Jones's world rankings is 43839. This page is based on Susan Jones's online data & informations. You can find information birth date, place of residence, phone number, address and social media accounts on Susan Jones's page.

26Followers
2Following
43839Popularity
282Scores

About Susan Jones

Som den gyldne Soel frembryder
Giennem den kulsorte Sky,
Og sin Straale-Glands udskyder,
Medens Mørk og Mulm maa flye,
Saa min Jesus af sin Grav,
Som af det sortladne Hav,
Opstod herlig fra de Døde
I en Paaske-Morgenrøde!
Tak, du store Seier-Herre!
Tak, Du Livets Himmel-Helt,
Som ei lod dit Støv indspærre
I det helvedmørke Telt!
Tak, for tidlig op Du stod,
Traadte Døden under Fod!
Ei min Tunge kan den Glæde
Med tilbørlig Lov udkvæde!
Jeg kan finde i mit Hjerte,
At min Sjæl har Trøst deraf,
Som kan læge al min Smerte,
Naar jeg mindes kun den Grav,
Hvor med Engle-Vagt Du laae,
Tændte Lys i mørke Vraa,
Og stod op med Kraft og Ære!
Hvad kan større Glæde være!
Snubler jeg paa glatte Veie,
Synker jeg i Armod ned,
Ligger jeg paa Syge-Leie,
Vaandes jeg i Usselhed,
Ligger jeg fortrængt, forhadt,
Og af Verden slet forladt,
Skal jeg Huus i Graven tage,
O, der er dog Haab tilbage!
Synd og Død og alle Pile,
Som fra Helved skydes kan,
Ligge brudte ved din Hvile
I det skumle Dødens Land,
Der begrov Du dem, og gav
Mig en sikker Støtte-Stav,
Thi til din Opreisnings Ære
Palmer jeg skal evig bære!
Som min Frelser jeg Dig kiender,
Og seer Din Almægtighed,
Din Opstandelse indspænder
Hvad jeg troer og hvad jeg veed,
Sprunget ud af den min Daab
Bringer Salighedens Haab,
Saa af den til mig udspringer
Evigt Liv med Engle-Vinger!
Lad kun Muldet mig bedække,
Lad kun smuldre mine Been!
Dog mig skal din Røst opvække,
Reise op foruden Meen;
Selv i Fiendens Orme-Gaard
Talt er mine Hoved-Haar,
Og forklaret denne Tunge
Evig skal din Priis udsjunge!
Tak da for al Jule-Glæde!
Tak for hvert dit Guddoms-Ord!
Tak for Daabens Himmel-Væde!
Tak for Sædet ved dit Bord!
Tak for Dødens bittre Vee!
Tak for din Opstandelse!
Tak, for Dig i Himlen inde
Salig jeg skal see og finde!

start your business

Susan Jones's Motto

..

Susan Jones's Fact

An eighteenth-century German named Matthew Birchinger, known as "the little man of Nuremberg," played four musical instruments including the bagpipes, was an expert calligrapher, and was the most famous stage magician of his day. He performed tricks with the cup and balls that have never been explained. Yet Birchinger had no hands, legs, or thighs, and was less than 29 inches tall...

Do you want hide your ip address?

Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!